REDIRECTING...

SPÓŁKA ABEFFECT ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM ORAZ WSPÓŁKREOWANIEM PORTALI INTERNETOWYCH

SPÓŁKA ABEFFECT NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆI HANDLOWEJ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW.

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI O PRODUKTY ZAMIESZCZONE NA PORTALU ALIBABA, OŚWIADCZAMY, ŻE NIE PROWADZIMY TAM ŻADNEJ SPRZEDAŻY.


ABEFFECT COPARTNERSHIP DEALS WITH CREATING AND COCREATING WEBSITES.

ABEFFECT COPARTNERSHIP DOES NOT RUN COMMERCIAL BUSINESS FOR SALE ANY PRODUCTS.

WITH REGARD TO MANY INQUIRIES ABOUT PRODUCTS INCLUDING ON THE WEBSITE ALIBABA, WE DECLARE THAT WE DO NOT SELL THERE ANYTHING.


Mail: biuro@abeffect.pl
T: +48774428070